AUSCULTACIÓ

Convergències

En el nostre dia a dia també ens acompanya el control dimensional i l’auscultació.
Mitjançant equips d’alta precisió i amb una alta intensitat de mesures, detectem els moviments horitzontals i verticals que puguin afectar a les estructures.
La mesura de convergències ens donen la informació de si dos murs paral·lels es mouen en direcció perpendicular i en sentit un cap a l’altre.
Així podem saber si els murs aguanten o hem de realitzar algun tipus d’actuació

Desplaçament i rotacions

 • Control de moviments als murs d’estructura d’edificacions plurifamiliars
 • Control de moviments de cúpula
 • Control de moviments de mur mitger

Assentaments

Els assentaments ens informen de si una infraestructura està baixant respecte el seu origen.
Això pot provocar esquerdes de major o menor intensitat, fins a produir el col·lapse de l’estructura.
Mitjançant nivells d’alta precisió obtenim mesures submil·limètriques, per tal de detectar les subsidències ràpidament.

Fisures

Mesurem tot tipus de fissures, aplicant la metodologia més adequada en cada una d’elles, per tal de saber l’evolució d’aquestes i saber quin és el problema a resoldre.

Proves de càrrega

Les proves de càrrega es realitzen per saber quin factor de
recuperació té una estructura. Des de fa anys que realitzem aquests tipus de proves, emeten un certificat final amb els resultats obtinguts.

Auscultació amb sensors

La gestió d’infraestructures pot estalviar-se substancials despeses si, mitjançant la monitorització de les seves infraestructures, som capaços de predir la seva degradació, programar accions correctives o reaccionar ràpidament davant d’accidents. Edificis, preses, ponts, carreteres, vies de ferrocarril, es construeixen sobre el terreny, per tant interessa saber tant el moviment de les estructures, com la variació dels paràmetres del terreny sobre les que assenten. Excavacions profundes, nous túnels o canvis en el nivell freàtic són possibles fonts de moviment. Amb la monitorització mitjançant sensors afegim a la auscultació tradicional, la informació del comportament del terreny. 

Aplicacions en: 

 • Edificació 
 • Patrimoni 
 • Enginyeria civil 
 • Ferrocarrils 
 • Energia 
 • Geotècnia
CONTACTE

Contacta amb nosaltres

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Per a més informació, contacta amb nosaltres