CONTROL DIMENSIONAL

Encaix de projectes

La base d’un bon replanteig d’obra és, sense dubte, l’encaix de projecte a les seves coordenades. Per tal de poder realitzar-lo correctament es mesura, prèviament a qualsevol replanteig, el terreny, solar o parcel·la per tal de definir els elements existents, les mitgeres, etc. i poder emplaçar el projecte correctament.

Replanteig d'Obra

El replanteig d’obres de qualsevol tipologia és una de les nostres àrees preferides.
• Projectes d’edificació
• Projectes d’obra civil

Cubicacions

Calculem volums d’excavació i reblerts de terres mitjançant models digitals del terreny, per tal d’obtenir el càlcul més aproximat a la realitat.

Control Geomètric

El control geomètric serveix per validar que les feines executades coincideixen amb les planificacions de l’obra.

Control geomètric en:
• Fonamentacions
• Pilars
• Murs
• Talussos
• Camins
• Vials
• Ponts
• …

AsBuilt

La documentació As-Built o final d’obra, és la documentació que descriu com ha quedat l’obra un cop executada.
A TOPOSCAN B30 ens prenem molt seriosament aquesta documentació, per això optem pel mètode més adient depenent de l’obra per tal de poder obtenir el millor resultat.


As-Built mitjançant equips:
• Estacions totals precises
• GPS
• Escàner làser
• Vols fotogramètrics

CONTACTA

Contacta amb nosaltres

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per a més informació, contacta amb nosaltres