Convergències

Desplaçaments i rotacions

Assentaments

Fissures

Proves de càrrega

Auscultació amb sensors