• Convergència

  • Desplaçaments i rotacions

  • Assentaments

  • Fissures

  • Proves de càrrega

  • Auscultació amb sensors

Auscultació Sant Just

PROJECTES