REALITY CAPTURE

Fotogrametria aèria

La fotogrametria aèria té una gran quantitat de avantatges:
• Rapidesa en les mesures.
• Abaratiment de les feines.
• Obtenció d’un model en 3 dimensions complert.
• Capacitat d’obtenció de la massa forestal.
• Realisme digital.
• Obtenció d’ortofotomapes.
• Obtenció de Models Digitals d’Elevació
• I un llarg etc.


Podem obtenir productes com:
• Aixecaments fotogramètrics de grans extensions.
• Resolució de problemes en la gestió de la propietat.
• Cubicacions d’obra.
• Control geomètric en obra civils.
• Aixecament de canteres

Fotogrametria Terrestre

La fotogrametria terrestre té les mateixes avantatges que la fotografia aèria.
L’utilitzem per incorporar al model zones on la fotogrametria aèria no arriba,
Amb la combinació de les dues podem realitzar:
• Aixecaments fotogramètrics de grans extensions.
• Documentació del patrimoni.
• Resolució de problemes en la gestió de la propietat.
• Cubicacions d’obra.
• Control geomètric en obra civils.
• Aixecament de façanes

Escàner làser

Els aixecaments amb escàner làser són un dels mètodes de
captura massiva de dades més utilitzats.
A TOPOSCAN B30 som experts en mesura, la gestió de les
dades, l’ajust i l’obtenció del producte final segons les
necessitats del nostre client.

 • Aixecaments d’interiors.
 • Aixecaments de façanes.
 • Documentació del patrimoni.
 • Aixecaments de pedreres.
 • Aixecaments d’abocadors.
 • Túnels

Combinatòria (F.A.+F.T.+E.L.)

Fusió de dades dels tres mètodes diferents per poder obtenir el model 3D complet.

 • Fotogrametria aèria: exteriors.
 • Fotogrametria terrestre: façanes.
 • Escàner làser: interiors.

Fotogrametria Termogràfica

La termografia és una eina fonamental per un bon anàlisi de l’estat de les instal·lacions i les infraestructures i poder així resoldre problemes de possibles ponts tèrmics, humitats, defectes d’aïllament, localitzar punts calents, etc.
Poden així anticipar-se a possibles fallades en components, pèrdua d’energia o l’inici d’un incendi.
Aplicacions:

 • Inspecció de cobertes.
 • Inspecció de façanes.
 • Detecció de fuites d’aigua.
 • Inspecció d’instal·lacions fotovoltaiques.
 • Inspecció d’aerogeneradors.
 • Inspecció de torres de línies elèctriques.
 • Peritatge de sinistres per a assegurances.
 • etc

3D to CAD

A partir del model digital 3D extrèiem els elements desitjats per l’obtenció d’un arxiu CAD en 2D o 3D realitzant el Model Digital del Terreny o corbat.

3D to BIM

A partir dels núvols de punts que es fa entrega, al client pot
modelitzar mitjançant programes adients, el seu model BIM per tal
d’obtenir un model 3D de totes les característiques que composen una infraestructura en particular.

CONTACTA

Contacta amb nosaltres

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Per a més informació, contacta amb nosaltres